This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Svetovanje

Svetovanje

Svetujemo vam na naslednjih področjih:

  • pri izbiri računovodskih usmeritev in izdelavi Pravilnika o računovodenju,

  • pri izdelavi letnih računovodskih izkazov,

  • pri izdelavi statističnih poročil in drugih poročil za potrebe poslovodstva,

  • pri računovodskem in finančnem načrtovanju, analiziranju in nadziranju ter

  • pri vodenju pomožnih evidenc in poslovnih knjig,

  • svetujemo pri optimizaciji računovodske funkcije v podjetju.

Svetujemo vam lahko  pri organizaciji računovodske funkcije v vašem podjetju ali pa vam preprosto po pregledu vašega poslovanja pripravimo predlog reorganizacije za že obstoječo računovodsko funkcijo.