Svetovanje

Svetovanje

Svetujemo vam na naslednjih področjih:

  • pri izbiri računovodskih usmeritev in izdelavi Pravilnika o računovodenju,

  • pri izdelavi letnih računovodskih izkazov,

  • pri izdelavi statističnih poročil in drugih poročil za potrebe poslovodstva,

  • pri računovodskem in finančnem načrtovanju, analiziranju in nadziranju ter

  • pri vodenju pomožnih evidenc in poslovnih knjig,

  • svetujemo pri optimizaciji računovodske funkcije v podjetju.

Svetujemo vam lahko  pri organizaciji računovodske funkcije v vašem podjetju ali pa vam preprosto po pregledu vašega poslovanja pripravimo predlog reorganizacije za že obstoječo računovodsko funkcijo.