• Pregledno poročilo

Pregledno poročilo

Predstavljamo vam pregledno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 30.9.2017. Poročilo odraža naše odzivanje na stalno spreminjajoče se predpise in zahteve po večji preglednosti.