• Pregledno poročilo

Pregledno poročilo

Predstavljamo vam pregledno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 30.9.2018.

Predstavljamo vam pregledno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 30.9.2017. Poročilo odraža naše odzivanje na stalno spreminjajoče se predpise in zahteve po večji preglednosti.

Predstavljamo vam dopolnjeno pregledno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 30.9.2017.