Računovodenje v insolvenčnih postopkih

Računovodenje v insolvenčnih postopkih

Specializirani smo tudi za računovodenje  podjetij v insolvenčnih postopkih.

Računovodenje v insolvenčnih postopkih poleg izdelave letnih računovodskih izkazov in davčnega obračuna, vključuje tudi obvezna trimesečna finančna poročila za potrebe poročanja sodišču pri kateremu se vodi insolvenčni postopek.

Poleg naštetega vam nudimo računovodsko svetovanje v primeru likvidacije podjetja, prisilne poravnave in stečaja.