Računovodstvo

Redno obdelovanje podatkov, ki so pripravljeni z visoko mero odgovornosti, strokovnosti, natančnosti, skrbnosti in zanesljivosti ter njihovo pravočasno posredovanje pripomorejo k pravilnim finančnim i

Računovodska ekipa strokovnjakov, ki jih zaznamuje visoka usposobljenost in strokovnost je specializirana za posamezna področja računovodenja večjih družb, samostojnih podjetnikov, podružnic, društev in ostalih pravnih oseb zasebnega prava.

Specializirana ekipa znotraj računovodskega oddelka za obračun plač je zasnovana na poudarku varnosti osebnih podatkov in osebnih dohodkov vseh zaposlenih vašega podjetja. Obe ekipi zaznamujeta dve ključni lastnosti, to sta osebni pristop in kvalitetno opravljeno delo.