This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Knjigovodstvo in računovodenje

Knjigovodstvo in računovodenje

Opravljamo vodenje računovodskih evidenc, izdelavo letnih poročil in konsolidiranih računovodskih poročil v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Za mednarodne naročnike izdelujemo poročila v skladu z navodili njihovih obvladujočih družb. Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem, domačim in tujim družbam, in sicer glede na njihovo dejavnost in obseg poslovanja.

Naši strokovnjaki računovodskega oddelka skrbijo za pravočasno obdelavo in posredovanje podatkov poslovodstvu družbe in pristojnim institucijam, ki spremljajo podatke. Pri svojem delu se zavedamo pomembnosti kvalitete, pravočasnosti in zaupanja, ki je pomembna pri računovodenju.

Računovodske storitve lahko prevzamemo v celoti ali kot dopolnitev vaše obstoječe računovodske ali administrativne službe. V primeru težav zaradi začasne odsotnosti vaših kadrov, vam morda prav mi lahko priskočimo na pomoč.