Obračun plač

Obračun plač

Obračun plač imamo povsem ločen od osnovnega računovodenja in imamo zato specializirane strokovnjake s področja delovno pravne  in civilne zakonodaje.

Zavedamo se, da obračun plač zahteva visoko mero natančnosti in veliko strokovnega znanja saj je končni produkt obračuna, plačilna lista, ki jo prejeme zaposleni.

Pridobljene osebne podatke zaposlenih, potrebnih za obračun plač, v celoti obravnavamo kot poslovno skrivnost, in sicer v času trajanja sodelovanja, kot tudi po njenem izteku.

Poleg osnovnega obračuna plač in s tem povezanega obveznega poročanja pristojnim institucijam za zaposlene, vam nudimo naslednje storitve:

  • obračun Podjemih pogodb, Pogodb o poslovodenju in Avtorskih pogodb,

  • pripravimo vam lahko vse plačilne naloge v obliki direktnega uvoza za v vaš plačilni promet oz. spletno banko, in sicer tako za nakazila osebnih prejemkov, kot tudi za nakazila vseh potrebnih davščin in prispevkov,

  • poskrbimo za vsa potrebna poročanja Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • izdelamo zahtevke za refundacijo plač in prispevkov v primeru bolniške odsotnosti vaših zaposlenih,

  • na vašo željo lahko zanje pripravimo Sklepe o letnem dopustu, hkrati pa vam lahko vodimo tudi vse obvezne evidence o koriščenju letnega dopusta.

V sodelovanju z našim davčno - pravnim oddelkom vam ta lahko izdela tudi vse oblike pogodb o zaposlitvi,  bodisi v slovenskem ali angleškem jeziku in vam pomaga pri vseh formalnih zadevah, ki jih je potrebno izvesti ob sami zaposlitvi delavca.