.

Irena Brezovnik

Vodja računovodskega oddelka

Knjigovodstvo in računovodenje | Računovodenje v insolvenčnih postopkih | Obračun plač | Kontroling | Računovodsko nadziranje | Administrativne storitve | Svetovanje

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Vodja računovodskega oddelka