Energetika

Energetika

Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike. Storitve revidiranja, davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti  nudimo energetskim družbam, ki izvajajo naslednje dejavnosti:

  • Sistemski operaterji elektroenergetskega in plinskega prenosnega omrežja

  • Distribucija električne energije

  • Distribucija plina

  • Sončne elektrarne