Kontroling

Kontroling

Pravočasna ozaveščenost o stanju podjetja je danes ključnega pomena.

Ob vsakodnevni naglici nam lahko določene zadeve še kako hitro pobegnejo izpod nadzora in  v trenutku, ko se o tem zavemo, je lahko za marsikatero zadevo kljub še tako hitremu ukrepanju, prepozno.

Da bo takšnih neljubih dogodkov čim manj in da  ne bodo vaše nadaljnje odločitve preveč tvegane, vam pri tem lahko pomagamo mi in  za vas izdelamo pregledno poročilo OPO – ”one page only”.

Pripravimo vam poročilo, ki bo vsebovalo le ključne informacije o stanju podjetja in to na eni sami strani.

Kontroling poročilo prilagodimo vašim potrebam, glede na to katere računovodske informacije so za vas najpomembnejše in o katerih želite biti seznanjeni mesečno ali trimesečno.

Z dobrim kontrolingom vam lahko ponudimo naslednje:

  • pregled prihodkov in stroškov po stroškovnim mestih,

  • pregled odprtih postavk – terjatev in obveznosti,

  • pregled denarnega toka za potrebe operativnih in strateških odločitev vodstva vašega podjetja,

  • analiza rezultatov – predstavitev kateri izdelki/storitve so donosni, s katerimi ustvarjate dobiček in obratno,

  • pregled nad tem, kdo so vaši najboljši kupci in največji porabniki vaših storitev.

V okviru kontrolinga vam lahko izdelamo tudi analizo morebitnih rizikov vezanih na vaše poslovanje in vam ob tem ponudimo predloge za nadaljnje ukrepanje.