O nas

Po višini prihodkov sodimo med večja revizijsko-svetovalna podjetja v Sloveniji, svoje storitve pa na področjih industrije, trgovine, storitvenih dejavnosti, zavarovalništva in drugih finančnih storitev nudimo domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti. V pisarni v Ljubljani zaposlujemo več kot 60 strokovnjakov. Med njimi so pooblaščeni revizorji, revizorji, davčni svetovalci, preizkušeni notranji revizorji, državni notranji revizorji, preizkušeni revizorji informacijskih sistemov, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, upravitelji v insolvenčnih postopkih in sodni izvedenci finančne stroke.

Naši začetki segajo v leto 1991, ko smo ustanovili družbo EOS Svetovanje, d.o.o., katere glavni dejavnosti v prvih letih sta bili svetovanje pri postopkih lastninskega preoblikovanja in ocenjevanja vrednosti podjetij. Po sprejetju prvega Zakona o revidiranju smo leta 1995 ustanovili družbo EOS Revizija, d.o.o., in se vključili v veliko mednarodno skupino revizijskih in svetovalnih družb. Vključitev v mednarodno okolje je omogočila izobraževanje naših strokovnjakov v tujini, delo pod mentorstvom tujih strokovnjakov ter opravljanje svetovalnih, revizijskih in reviziji sorodnih storitev za domače in mednarodne družbe. Od leta 2002 smo člani BDO International.