Računovodsko nadziranje

Računovodsko nadziranje

Menimo, da je računovodski nadzor nad pravilnostjo evidentiranih poslovnih dogodkov izrednega pomena, kajti z dobrim nadzorom se lahko hitro ugotovijo morebitne nepravilnosti in če ukrepamo pravočasno, se lahko izognemo marsikateri nevšečnosti in z njo povezanimi stroški.

Večletna praksa nam je že večkrat pokazala, da je računovodski nadzor zelo koristen in ga priporočamo vsem, ki se srečujejo z kompleksnejšimi poslovnimi dogodki in ne nazadnje, ob samem nadzoru se pogosto pojavijo tudi nove zamisli in priložnosti, kako določene zadeve izboljšati, pohitriti in prilagoditi.

Pri računovodskem nadziranju opravimo celovito kontrolo vaših računovodskih evidenc pri tem se osredotočimo  na  določene knjigovodske listine, preverimo njihovo pravilnost in z njo povezano podporno dokumentacijo. Na koncu skledi nadzor skladnosti evidentiranih poslovnih dogodkov z zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi.