Administrativne storitve

Administrativne storitve

Lahko nam zaupate vodenje in skrb za celotno administrativno funkcijo vašega podjetja in za vas opravljamo storitve, kot so:

  • urejanje poštnega naslova in prejemanje pošte, posredovanje dokumentacije v elektronski obliki, sestavljanje raznih dopisov, odgovorov, ponudb in ostale poslovne korespondence,

  • pridobivanje ponudb za storitve/izdelke, ki jih potrebujete,

  • izdelava opominov, izkazov odprtih postavk - priprava IOP obrazcev in skrb za nadaljnje usklajevanje terjatev in obveznosti s poslovnimi parterji,

  • izdelava predračunov, računov in e-računov,

  • vodenje plačilnega prometa,

  • priprava in obračun potnih nalogov.