Delovno - pravno področje

Delovno - pravno področje

V Sloveniji se lahko opravlja delo na več različnih pravnih podlagah, pri čemer je izjemno pomembno, da delodajalec izbere pravo podlago glede na vsebino dela. Delovno pravo, obdavčitev fizičnih oseb ter vključitev v obvezna socialna zavarovanja so tesno povezana področja, pravilna priprava delovnopravnih dokumentov pa je pomembna tudi z vidika pravilne obravnave pri vključitvi v delovni proces, izogibanju delovno pravnih sporov ali pa uspešno prestane delovne ali davčne inšpekcije. Področni zakoni in kolektivne pogodbe urejajo večino pravic delavcev, kljub temu pa mora delodajalec nekatere druge pravice in obveznosti urediti z internimi akti.  

Naši strokovnjaki pregledajo vaše obstoječe pravne akte oziroma vam pripravijo nove. Pogodbe o zaposlitvi/napotitvi, druge civilne pogodbe o delu, interne pravilnike in ostale delovno pravne dokumente vam pripravijo v skladu z ustrezno zakonodajo in dejanskim stanjem oziroma vam svetujejo, kaj bi bilo v določeni situaciji najbolj primerno. Pravni akti so pripravljeni celostno, upoštevajoč vsa pomembna pravna področja: delovno pravo, davki, prispevki in drugo.