Transferne cene

Transferne cene

Davčna pravila povezana s transfernimi cenami so zapletena in davčni organ vedno bolj aktiven pri pregledu prakse na področju transfernih cen. Pregledi transfernih cen, ki jih izvaja davčni organ, so lahko zamudni in stresni, globe za neupoštevanje pravil s tega področja pa precejšnje.

Naši strokovnjaki s področja transfernih cen vam pomagajo razviti ustrezno politiko transfernih cen, ki je fleksibilna in usklajena z vašimi strategijami, hkrati pa jo je mogoče zagovarjati pred davčnim organom. Z vašim aktivnim sodelovanjem pripravimo študijo transfernih cen ali pa pregledamo in po potrebi dopolnimo študijo, ki ste jo pripravili sami.