This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Preventivni davčni in skrbni pregledi

Izvedba preventivnih davčnih pregledov in skrbnih davčnih pregledov (due diligence)

Kupci, posojilodajalci in prodajalci vključeni v združitve ali pripojitve morajo identificirati tveganja in priložnosti povezane z nameravano transakcijo. Izvedba učinkovitega davčnega skrbnega pregleda bo pomagala kupcem in posojilodajalcem identificirati kritične sedanje in prihodnje faktorje, ki bi lahko vplivali na prodajno ceno, prodajalcem pa bolje razumeti prednosti in slabosti poslovanja, ki ga kupujejo. Ugotovitve skrbnega pregleda dodajo verodostojnost predstavljenim številkam in informacijam ter pomagajo pri pogajanjih o prodajni ceni.

Izvajamo tudi preventivne davčne preglede, katere naše stranke naročijo z namenom, da preverijo pravilnost svojega poslovanja z davčnega vidika in v primeru ugotovljenih nepravilnosti sprejmejo ustrezne ukrepe.