Preventivni davčni in skrbni pregledi

Preventivni davčni in skrbni pregledi

Kupci, posojilodajalci in prodajalci vključeni v združitve ali pripojitve morajo identificirati tveganja in priložnosti povezane z nameravano transakcijo. Izvedba učinkovitega davčnega skrbnega pregleda bo pomagala kupcem in posojilodajalcem identificirati kritične sedanje in prihodnje faktorje, ki bi lahko vplivali na prodajno ceno, prodajalcem pa bolje razumeti prednosti in slabosti poslovanja, ki ga kupujejo. Ugotovitve skrbnega pregleda dodajo verodostojnost predstavljenim številkam in informacijam ter pomagajo pri pogajanjih o prodajni ceni.

Izvajamo tudi preventivne davčne preglede, katere naše stranke naročijo z namenom, da preverijo pravilnost svojega poslovanja z davčnega vidika in v primeru ugotovljenih nepravilnosti sprejmejo ustrezne ukrepe.