Splošno poslovno svetovanje

Splošno poslovno svetovanje

Kot splošno poslovno svetovanje ponujamo praktične nasvete pri določanju ciljev poslovanja in načinov za njihovo uresničitev.

Svetujemo na področjih:

  • investicijskih elaboratov;
  • izvedenskih mnenj;
  • poslovodskega in finančnega planiranja in spremljanja rezultatov poslovanja;
  • optimiranja lastniške in dolžniške strukture financiranja poslovanja;
  • strateškega načrtovanja.