.

Andrej Marinc

Direktor / Partner

Proizvodne dejavnosti | Trgovina

Podjetniške finance | Izboljšanje poslovanja | Splošno poslovno svetovanje

Stečajni upravitelj | Sodni izvedenec finančne stroke

Povzetek

PREDSTAVITEV

Andrej v družbi BDO Svetovanje d.o.o. sodeluje že od leta 1991, kot direktor od leta 1993. Ima izkušnje na področju  poslovnega svetovanje in poslovnih financ.

Strokovne izkušnje

Ima izkušnje v slovenskem in mednarodnem okolju na področju lastninjenja oz. privatizacije podjetij in skrbnih finančnih pregledov na področju zavarovalništva, telekomunikacije, turizma, industrije in trgovine.

Posebej je specializiran še na področju svetovanja pri finančnem prestrukturiranju podjetij, svetovanju pri vodenju insolvenčnih postopkov in pri opravljanju revizij izpodbojnih poslov ter drugih poslovnih transakcij.

Kot stečajni upravitelj in sodni izvedenec s področja ekonomije deluje že več kot 20 let.