Silvana Jagodic, Pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, Sodna izvedenka finančne stroke, Direktorica / Partner

Silvana Jagodic

Direktorica / Partner

Pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, Sodna izvedenka finančne stroke

BDO Slovenija

01 53 00920

vCard

PREDSTAVITEV

Silvana v družbi BDO Svetovanje d.o.o. sodeluje že od leta 1992, kot direktorica pa od leta 1997. Pred tem je  bila zaposlena v družbi Lesnina. Ima 29 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij in poslovnega  svetovanja, je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, revizorka in sodna izvedenka ekonomsko finančne stroke.

Ima izkušnje pri ocenjevanju vrednosti slovenskih podjetij in mednarodnih podjetij, dejavnih na področju industrije, trgovine in storitev, za različne namene vrednotenja: nakupi in prodaje družb, računovodsko poročanje, za potrebe prodaje premoženja v stečajnih postopkih in izdelavo mnenj pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v postopkih prisilne poravnave.

Prav tako ima izkušnje na področju izdelave fairness opinion, IBR, skrbnih pregledov poslovanja, investicijskih elaboratov, ekonomskih ekspertiz in mnenj za različne namene (za stranke v sodnih postopkih in kot neodvisna izvedenka za potrebe sodišča.