Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

Ste seznanjeni z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma?Ste morda med zavezanci iz 20. in 4. člena Zakona?
Če ste odgovorili pritrdilno, vas vabimo k sodelovanju!

Naše storitve vključujejo:

  • Ozaveščanje, usposabljanje in šolanje zaposlenih,     
  • Analiza obstoječih kontrolnih aktivnosti in priprava predlogov za izboljšave,
  • Priprava ali prilagoditve notranjih aktov,
  • Preiskovanje v primerih sumov pranja denarja in financiranja terorizma,
  • Izvajanje notranjerevizijskih pregledov v skladu z 20. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (aktualno za vse srednje in velike družbe, ki so po 4. členu ZPPDFT dolžne izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma),
  • Izvajanje izločene funkcije spremljanja poslovanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Za dogovor o predstavitvi ali dodatne informacije o naših storitvah se obrnite na dr. Andreja Baričiča, CISA (andrej.baricic@bdo.si, tel. 041 761 618.