Skrbni pregled potencialnih strank

Skrbni pregled potencialnih strank

Vsaka organizacija si mora prizadevati, da posluje z zaupanja vrednimi in stabilnimi poslovnimi partnerji, ki poslujejo na zakonit način. 

Z vzpostavljanjem sistema za identificiranje in spremljanje poslovnih partnerjev - za obstoječe in potencialne (Know Your Client - KYC) lahko pomembno zmanjšujete tveganja prevar, s tem pa tudi negativnega vpliva na zakonitost vašega poslovanja in vašega ugleda.

Za doseganje teh ciljev vam lahko pomagamo pri skrbnih pregledih strank, ki največkrat zajemajo:

  • Vzpostavljanje notranjih pravil, procesov in notranjih kontrol identificiranja in spremljanja,
  • Sodelovanje pri izvajanju rednega skrbnega pregledovanja;
  • Izvajanje izločene funkcije identifikacije in rednega spremljanja.

 

Področje skrbnega pregledovanja strank zajema identifikacijo (Customer identification program), skrbni pregled (Customer Due Diligence) in tekoče spremljanje (Continuous monitoring) in v praksi vključuje aktivnosti :

  • Splošno oceno poslovanja ter ugled vodstva in podjetja,
  • Poizvedbe v javno dostopnih virih,
  • Pregled vpletenosti v sodne in insolventne postopke,
  • Poizvedbe v mednarodnih bazah podatkov (Global Compliance Checks, ki ga izvedemo v sodelovanju z drugimi BDO pisarnami po svetu),
  • Tekoče spremljanje informacij o strankah.

 

Če se želite pogovoriti o skrbnih pregledih strank (KYC), pišite dr. Andreju Baričiču, CISA (andrej.baricic@bdo.si, tel. 041 761 618.