This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Preglednost, jasnost, zaupanje

Revizijske storitve po vaši meri

Primerno izvedena revizija pomaga naročnikom zmanjšati tveganja in prepoznati priložnosti. BDO pomaga naročnikom krmariti med kompleksnostmi računovodskega poročanja v Sloveniji in tujini. Podprti z eno največjih mednarodnih mrež, nudimo strokovnjake, ki najdejo rešitve za najbolj zapletena vprašanja. Naše visoko razmerje med partnerji in strokovnimi sodelavci zagotavlja neprimerljiv dostop do izkušenih strokovnjakov.

Revidiranje zajema:

  • zakonsko in prostovoljo revizijo posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov
  • dogovorjene postopke v zvezi z računovodskimi informacijami
  • preiskovanje računovodskih izkazov
  • kompiliranje računovodskih izkazov

BDO revizorji po celem svetu uporabljamo enaka računalniško podprta revizijska orodja in vsako revizijo prilagodimo posebnim zahtevam posameznega naročnika.

Naš pristop k reviziji izhaja iz zahtev Zakona o revidiranju, je skladen z Mednarodnimi standardi revidiranja in se osredotoča na:

  • temeljito razumevanje poslovanja naročnika, tako glede zunanjih vplivov in notranje organizacije kot glede glavnih poslovnih tveganj,
  • ocenjevanje tveganj pomembnih napak in kontrol, ki so vzpostavljene za njihovo preprečevanje,
  • izbiranje primernih postopkov za pridobivanje zagotovil glede pomembnih postavk računovodskih izkazov,
  • nadzor in pregled opravljenih postopkov, da se zagotovi, da so bili izbrani postopki izvedeni in na njihovi podlagi sprejeti ustrezni sklepi,
  • oblikovanje mnenja in poročanje v skladu z zakonom in izbranimi računovodskimi standardi.