Revidiranje

Revizijske storitve po vaši meri

Primerno izvedena revizija pomaga naročnikom zmanjšati tveganja in prepoznati priložnosti. BDO pomaga naročnikom krmariti med kompleksnostmi računovodskega poročanja v Sloveniji in tujini. Podprti z eno največjih mednarodnih mrež, nudimo strokovnjake, ki najdejo rešitve za najbolj zapletena vprašanja. Naše visoko razmerje med partnerji in strokovnimi sodelavci zagotavlja neprimerljiv dostop do izkušenih strokovnjakov.

Revidiranje zajema:

  • zakonsko in prostovoljo revizijo posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov
  • dogovorjene postopke v zvezi z računovodskimi informacijami
  • preiskovanje računovodskih izkazov
  • kompiliranje računovodskih izkazov

BDO revizorji po celem svetu uporabljamo enaka računalniško podprta revizijska orodja in vsako revizijo prilagodimo posebnim zahtevam posameznega naročnika.

Naš pristop k reviziji izhaja iz zahtev Zakona o revidiranju, je skladen z Mednarodnimi standardi revidiranja in se osredotoča na:

  • temeljito razumevanje poslovanja naročnika, tako glede zunanjih vplivov in notranje organizacije kot glede glavnih poslovnih tveganj,
  • ocenjevanje tveganj pomembnih napak in kontrol, ki so vzpostavljene za njihovo preprečevanje,
  • izbiranje primernih postopkov za pridobivanje zagotovil glede pomembnih postavk računovodskih izkazov,
  • nadzor in pregled opravljenih postopkov, da se zagotovi, da so bili izbrani postopki izvedeni in na njihovi podlagi sprejeti ustrezni sklepi,
  • oblikovanje mnenja in poročanje v skladu z zakonom in izbranimi računovodskimi standardi.