Preiskovanje in preprečevanje prevar

Preiskovanje in preprečevanje prevar

To velja tudi za prevare in sicer tako na področju poneverbe sredstev (kot so kraje denarja ali drugega premoženja družbe, fiktivni prejeti računi, izplačila plač neobstoječim zaposlenim, poslovanje z navideznimi podjetji), prevarantskega računovodskega poročanja (kamor med drugim sodijo prevrednotenost sredstev, zavajajoča ali pomanjkljiva razkritja v letnem poročilu, evidentiranje poslovnih dogodkov v napačnem obdobju, fiktivni prihodki) in korupcije (kot so konflikt interesov, podkupnine pri nabavnih postopkih), če navedemo le najbolj pogoste prevare.

Zaposlujemo strokovnjake s področja preprečevanja prevar (CFE), revizorje informacijskih sistemov (CISA), pooblaščene revizorje ter davčne in pravne svetovalce, zato smo kompetenten partner na področju preprečevanja in odkrivanja prevar. Z dostopom do več kot 400 strokovnjakov s področja preprečevanja prevar v mreži BDO lahko naše storitve nudimo tudi v mednarodnem okolju.

Storitve preprečevanja in odkrivanja prevar zajemajo:

Preiskovanje prevar

Če je do prevare že prišlo ali le sumite, da se je zgodila, izvedemo preiskavo, ki zajema:

 • forenzičen pregled računovodskih evidenc in ostale dokumentacije, tudi s pomočjo uveljavljenih statističnih programov, namenjenih odkrivanju prevar;

 • razgovore z vpletenimi osebami;

 • forenzičen pregled informacijskega sistema;

 • zbiranje dokazov in oceno škode;

 • pripravo poročila v zvezi s tem;

 • pomoč pri sodelovanju z odvetniško pisarno.

 

Analiza tveganja prevar in priprava programa za preprečevanje in odkrivanje prevar

Primeren program preprečevanja in odkrivanja prevar učinkovito zmanjša tveganje prevare in poveča verjetnost, da bo prevara, v kolikor bi do nje prišlo, odkrita v zgodnji fazi. S svojim znanjem in izkušnjami vam lahko pomagamo vzpostaviti celoten ali le del programa preprečevanja in odkrivanja prevar. Bistveni elementi programa za preprečevanje in odkrivanje prevar so:

 • posnetek ter pregled ključnih poslovnih procesov in ocena vzpostavljenih notranjih kontrol;

 • ocena tveganja prevar v ključnih poslovnih procesih;

 • razgovori s ključnimi skrbniki poslovnih procesov z namenom identifikacije tveganja prevar;

 • izvedba analize podatkov (pregled knjiženja izbranih področij, pregled in vzpostavitev kazalnikov, ki kažejo na prevare):

 • izobraževanje zaposlenih v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem prevar ter etičnimi normami;

 • vzpostavitev sistema poročanja o prevarah;

 • nadzor nad izvajanjem programa s strani vašega podjetja.

 

Skrbni pregled potencialnih strank (investigative due diligence)

Vsako podjetje si želi poslovati z zaupanja vrednim poslovnim partnerjem. Zato lahko za vas izvedemo skrbni pregled potencialne stranke (glede na razpoložljivost informacij v posamezni državi), ki največkrat zajema:

 • Splošno oceno poslovanja ter ugled vodstva in podjetja;

 • Poizvedbe v medijih in na internetu;

 • Pregled vpletenosti v sodne postopke, insolvenčne postopke;

 • Global Compliance Checks, ki ga izvedemo v sodelovanju z drugimi BDO pisarnami po svetu;

 • Lokalne poizvedbe.

 

Skladnost s predpisi (compliance)

Preverjamo skladnost poslovanja z zunanjimi in notranjimi predpisi ter vašimi lastnimi zavezami z namenom, da se podjetje izogne ali pravočasno zazna morebitno škodljivo koruptivno dejanje ali dejanje na škodo konkurenčnosti.