This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Notranja revizija

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Z našimi storitvami pomagamo organizacijam oceniti in izboljšati učinkovitost poslovnih funkcij in procesov.

Notranje revizijske postopke oblikujemo tako za velika kot za srednja in majhna podjetja kot tudi druge organizacije. Postopki zajemajo od izvajanja temeljitih ocen tveganj v celotni organizaciji  do poročanja o ugotovitvah zadolženim za upravljanje in/ali drugim zainteresiranim strankam.  Namen naših postopkov ni le identificirati problem, temveč ga skupaj z naročnikom rešiti in zagotoviti uspešnost in učinkovitost notranjih kontrol.

Storitve notranje revizije lahko ponudimo na različne načine:

  • outsourcing – prevzem izvajanja celotne funkcije notranje revizije;

  • co-sourcing – v sodelovanju z notranjerevizijsko službo naročnika izvedemo dogovorjene notranjrevizijske preglede;

  • izvedba posameznih notranjih revizij.

Pomagamo lahko pri pripravi Priročnika za notranje revidiranje.

Svetujemo revizijski komisiji nadzornega sveta.