Dohodnina

Zaradi intenzivnega povezovanja trgov, čezmejni prenos znanja postaja vse bolj pomemben. To se odraža v povečanju mobilnosti zaposlenih znotraj skupin podjetij v smislu čezmejne napotitve delavcev. Poleg pravilne obravnave teh delavcev z vidika slovenske davčne zakonodaje in vključitve v sistem socialnih prispevkov, se delavci in njihovi delodajalci soočajo tudi z zakonodajo in ureditvami tuje države.

Strankam pomagamo pri sestavitvi pogodbe o napotitvi delavca in pri razjasnitvi njegove davčne in delovno-pravne situacije tako v Sloveniji kot v državi, v katero je napoten.