Zastopanje

Zavedamo se, da je urejeno davčno poslovanje lahko včasih izziv. Naš uspeh pri sodelovanju v davčnih inšpekcijskih postopkih nam omogoča, da zmanjšamo stres in tesnobo, ki vam ga takšen postopek lahko povzroči. Uporabljamo svoje znanje in izkušnje, da vas gladko popeljemo skozi celoten postopek in si pri tem prizadevamo doseči najboljši možni rezultat za vas.

Naše sodelovanje pri davčnih inšpekcijskih postopkih obsega predvsem, vendar ne izključno:

  • komuniciranje z inšpektorjem v zvezi s konkretnim inšpekcijskim postopkom, vključno s prisotnostjo svetovalca na sedežu podjetja, pri katerem se izvaja nadzor,

  • priprava morebitnih pripomb na zapisnik, pritožb zoper odločbo, pozivov zaradi molka organa, vložitev tožb na pristojna sodišča in drugo,

  • druge oblike sodelovanja in svetovanja, ki so povezane s konkretnim inšpekcijskim postopkom.