MSRP svetovanje

Gladek prehod v uporabo MSRP

Da bo prevzem MSRP kot okvirja računovodskega poročanja uspešen, je potreben globalni doseg in posameznemu naročniku prilagojeno svetovanje. BDO-jevi strokovnjaki, z zaledjem globalne mreže v več kot 150 državah in posebne MSRP svetovalne skupine s sedežem v Londonu, zagotavljajo  ustrezno tehnično znanje in poznavanje posebnosti posameznih panog.

Za BDO "mednarodni viri" pomenijo dostop do visoko usposobljenih partnerjev in izkušenih strokovnjakov v vseh državah, ki so pomembne za vaše poslovanje. Poleg globine računovodskega znanja, imajo strokovnjaki BDO tudi medkulturno razumevanje in mednarodne izkušnje, kar nam omogoča edinstven vpogled v ljudi, jezike in računovodske prakse v državah po vsem svetu.

Mnoga podjetja se bojijo prehoda na MSRP. Standardov, ki obsegajo več tisoč strani ne poznajo in prehod je lahko časovno zahteven.

Naše svetovanje je skrbno prilagojeno posameznemu naročniku in upošteva njegova operativna, regulatorna in finančna tveganja. Naša svetovalna skupina usmerja naročnika v procesu prehoda od začetka do konca ter tako zagotavlja učinkovit prehod brez motenj tekočega poslovanja. Naši svetovalci so dosegljivi ves čas prehoda, oprejo pa se lahko tudi na mednarodno skupino MSRP strokovnjakov.

Postopek prehoda razdelimo na 4 faze:

  1. Začetna ocena učinkov prehoda
  2. Podrobna analiza
  3. Izvedba
  4. Pregled po izvedbi

Sodelujemo z vašimi finančnimi in računovodskimi strokovnjaki, zberemo podatke in načrtujemo najbolj učinkovite postopke. Med izvedbo redno komuniciramo z vami, da se izognemo nepričakovanim dogodkom in zagotovimo nemoten in pravočasen zaključek.