This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Konsolidirani računovodski izkazi

Izobraževanje in svetovanje

Izobražujemo in svetujemo pri organizaciji in izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov in letnih poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Poročevalski paket za učinkovito izdelavo konsolidiranega letnega poročila

V skladu s potrebami naročnikov izdelamo večjezične računalniško podprte poročevalske pakete za zbiranje podatkov za konsolidiranje, izdelavo konsolidiranih letnih poročil ter izvajanje kontrolinga podjetij v skupini.