CyberSecurity samoocenjevalni vprašalnik

V BDO vam pomagamo pri razumevanju, identifikaciji in oceni vaših tveganj na področju kibernetske varnosti. Nudimo vam pomoč pri ublažitvi in obvladovanju tveganj skladno z vašo naklonjenostjo tveganjem (Risk Apetite). Organizacije se ves čas srečujemo z različnimi tveganji. V zadnjem času se kot eno najbolj aktualnih tveganj pojavlja tudi tveganje kibernetske varnosti. Z njo se srečujemo na mnogoterih področjih, tudi pri delu na daljavo (od doma). Za ta namen vam ponujamo hitri samoocenjevalni vprašalnik, na osnovi katerega lahko enostavno ocenite tveganja, ki ste jim izpostavljeni na tem področju. Vas zanima? Oglejte si prilogo.

Že bi želeli podrobnejšo analizo tveganj na tem področju, nas kontaktirajte.