Ukrepi v zvezi z omejitvijo širjenja COVID-19

16 marec 2020

Naš posel ni nič drugačen od vašega. Smo najprej in predvsem organizacija ljudi. Zdravje in dobrobit naših zaposlenih in strank je na prvem mestu. Dnevno spremljamo razmere in ukrepamo proti širjenju COVID-19, obenem pa vzdržujemo nemoteno opravljanje storitev za naše stranke.

Medtem, ko pisarna BDO ostaja oprta s ključnim osebjem, ostali zaposleni delajo na daljavo. Ker je že vzpostavljena fleksibilna delovna kultura in operativna infrastruktura, ki to omogoča, si prizadevamo predvsem za neprekinjeno izvajanje storitev in pomoč našim strankam, da bodo uspešno krmarile skozi te zahtevne razmere.