BDO je že drugo leto generalni pokrovitelj tekmovanja Mladi računovodja 2018

16 april 2018

Ponosni smo, da smo že drugo leto generalni pokrovitelj tekmovanja Mladi računovodja 2018, ki ga organizira Društvo študentov računovodstva in revizije, skupaj s Katedro za računovodstvo in revizijo Ekonomske fakultete. Tekmovanje je letos preseglo meje ekonomske fakultete, saj so na tekmovanju sodelovanju tudi študenti Fakultete za matematiko in fiziko - smer finančna matemaika, študenti Visoke poslovne šole za računovodstvo in finance ter študenti Ekonomsko poslovno fakultet iz Maribor. Tekmovanje ni namenjeno samo reševanju praktičnih primerov, ki jih prispevajo pokroviteljska podjetja, ampak tudi mreženju med študenti in delodajalci ter podrobnejši predstavitvi poklicev s področja računovodstva, revizije, davčnega in poslovnega svetovanja.