.

Karin Lušnic

Vodja poslovnih financ / Partner

Proizvodne dejavnosti | Trgovina | Finančne storitve | Energetika | Igralništvo

Podjetniške finance

Pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij