This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Zakaj je revizijska reforma, ki jo je prinesla EU pomembna tudi za podjetja
Prispevek :

Zakaj je revizijska reforma, ki jo je prinesla EU pomembna tudi za podjetja

29 marec 2017

Izvorno vsebino je objavil BDO Global

Veliko je bilo že narejenega na področju uskladitve pravil, ki so jih prinesle Direktiva 2014/56/EU o obveznih revizijah in Uredba 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa glede vloge revizorjev računovodskih izkazov. Manj pa je bilo povedanega o podjetjih in njihovih revizijskih komisijah, čeprav je obremenitev le-teh tudi precejšnja.

Zahteva glede imenovanja in rotacije revizorjev za subjekte javnega interesa je že dobro poznana. Manj  so poznane zahteve, da morajo biti procesi izbire revizorjev javno predstavljeni revizijskemu trgu, z jasnimi zahtevami  glede sklenitve revizijskega posla in, da mora revizijska komisija nadzornemu svetu v izbor predlagati dva končna kandidata ter utemeljiti priporočilo za končni izbor.  Tako bo revizijska komisija vključena v delno javni proces. Ker je revizijska komisija sedaj osrednja točka nadzora in spremljave revizije v podjetju, se lahko posledično pričakuje tudi več javnega nadzora nad njo.

Nova pravila prinašajo tudi natančnejše omejitve glede opravljanja nerevizijskih storitev za revidirane subjekte s strani revizorjev računovodskih izkazov , kot tudi omejitve glede honorarjev za te storitve. Podjetja bodo tako morala za posle, kot so na primer skrbni pregledi ali davčno svetovanje, sklepati pogodbe z novimi izvajalci.

Veliko teh pravil je seveda obveznih le za podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu  ter za kreditne institucije in zavarovalnice vendar pa je možno pričakovati, da bodo tudi druga podjetja želela slediti dobri praksi. To jim bo olajšalo dostop do finančnih trgov. V velikih podjetjih bodo  nadzorni sveti, upravni odbori in komisije lahko prejeli večjo podporo finančnega in administrativnega osebja, v manjših podjetjih  pa bo najverjetneje na razpolago bolj omejeno število ljudi, ki bi lahko pripravljali kompleksna gradiva in poročila, potrebna za dobro korporativno upravljanje.

Z našimi izkušnjami vam lahko pomagamo prepoznati, na katerih točkah je vaše podjetje podvrženo novim pravilom ter kdaj in kako se spopasti z novimi zahtevami.

Stopite v kontakt z nami tako, da izpolnete obrazec na desni strani in z veseljem vam bomo pomagali.