• 12 opazovanih incidentov kibernetske varnosti v letu 2018
Prispevek :

12 opazovanih incidentov kibernetske varnosti v letu 2018

18 februar 2019

Prispevek je pripravil BDO Singapur in je preveden v slovenski jezik.

BDO team za kibernetsko varnost je na podlagi pregledanih več incidentov kibernetske varnosti na lokalni ravni kot tudi regijsko, pripravil 12 primerov incidentov, ki so rezultat sodelovanja naših strank, partnerjev in združenj. Vabljeni k prebiranju!