• Slabitve finančnih instrumentov v letu 2020 (MSRP 9)
Nasvet:

Slabitve finančnih instrumentov v letu 2020 (MSRP 9)

17 junij 2020

V letu 2020 nas čaka zahtevno delo, povezano z MSRP 9 in morebitnimi slabitvami finančnih inštrumentov. Predvsem finančne inštitucije so tiste, ki bodo morale dobro pretehtati, katere parametre v modelu slabitev kreditnega portfelja bo potrebno prevetriti – tule je le nekaj dilem, ki se pojavljajo in ki so izpostavljene v naši publikaciji IFR Bulletin:
- ali so obstoječi kriteriji za prehod med 'stage-i' še ustrezni?
- kaj so znaki za povečano kreditno tveganje (je moratorij znak, da bi morali posojilo uvrstiti v bolj tvegan razred?)
- kako pri izračunu ECL (expected credit loss) upoštevati zgodovinske informacije v luči makroekonomskih napovedi za naslednja leta?
- kako na višino ECL vpliva vrednost zavarovanj (bo morebiten padec cen nepremičnine zaradi covida-19 povzročil dodatne slabitve?)
- kako na ECL vpliva državna pomoč posojilojemalcem?

Ne gre pa pozabiti, da tudi 'navadne' terjatve do kupcev sodijo med finančne inštrumente pa čeprav zanje velja poenostavljen model. Če ne drugega, kupcev iz različnih branž ne moremo več obravnavati kot enako tvegane.

Koristno branje, čeprav v končni fazi verjetno vsi upamo, da bodo vplivi čim manjši.