• SKRBNIKI MSRP FUNDACIJE RAZMIŠLJAJO O POROČANJU O TRAJNOSTNEM RAZVOJU
Nasvet:

SKRBNIKI MSRP FUNDACIJE RAZMIŠLJAJO O POROČANJU O TRAJNOSTNEM RAZVOJU

18 december 2020

Vse večje so zahteve po informacijah o tem, kako podjetja prispevajo k učinkom podnebnih sprememb in / ali so izpostavljeni tveganjem, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Potrebo po pridobitvi teh informacij je spodbudila tako naraščajoča ozaveščenost javnosti o pomembnosti problematike podnebnih sprememb kot tudi različne nacionalne in globalne zaveze k ublažitvi učinkov podnebnih sprememb, vključno s Pariškim sporazumom, podpisanim leta 2015 in ratificiranim s strani 189 držav po vsem svetu.

Deležniki se zavedajo pomembnosti informacij, ki ne izhajajo iz preteklih računovodskih izkazov vseeno pa imajo pomemben vpliv na proces investiranja in poslovnega odločanja. Informacije o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju pa bodo v veliki meri pomembne tudi pri ocenjevanju skladnosti z zakoni in predpisi.

Trenutno obstaja več okvirov poročanja o okolju in trajnostnem razvoju. Nekonsistentnost pravil pri uporabljenih okvirih poročanja otežuje primerljivost podatkov med podjetij in državami, zlasti kadar so takšni podatki namenjeni pospeševanju gibanja k skupnim globalnim ciljem (npr. zmanjšanje emisij ogljika).  

Oblikovanje konsistentnih zahtev po poročanju na globalni ravni bi izboljšalo uporabnost in primerljivost informacij, ki jih podjetja posredujejo deležnikom. Ena od opcij naslavljanja problematike poročanja o trajnostnem razvoju je oblikovanje posebnega odbora. Z namenom razvoja in ohranitve globalnih standardov poročanja o trajnostnem razvoju bi se oblikoval »Sustainability Standards Board«, ki bi bil vključen v strukturo upravljanja organizacije IFRS.  Primarni fokus SSB bi bila tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. V prihodnosti pa bi se ukvarjal tudi z okoljsko in socialno problematiko ter problematiko korporativnega upravljanja.

Več si lahko preberete v spodnjem prispevku.