• MSRP V PRAKSI, MSRP 15 - PRIHODKI IZ POGODB S KUPCI
Nasvet:

MSRP V PRAKSI, MSRP 15 - POGODBE IZ POGODB S KUPCI

09 junij 2020

Publikacija je bila prvotno objavljena na BDO Global.

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je 28. maja 2014 objavil MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci. MSRP 15 določa enoten in celovit okvir za pripoznavanje prihodkov. Skupaj z drugimi nedavno izdanimi MSRP vključuje obsežne smernice za uporabo in ilustrativne primere.

Nov standard predstavlja tudi bistvo zahtev po razkritju pripoznavanja prihodkov vključno z izjavo, da nepomembnih informacij ni potrebno razkrivati in, da zahteve po razkritju naj ne bi služile kot kontrolni seznam. V praksi kljub temu, da se časovni okvir in način pripoznavanja prihodkov ni spremenil, bi morda bili potrebni novi ali prilagojeni procesi z namenom, da se pridobijo ustrezne informacije.

BDO je v tej publikaciji posodobil svoje prejšnje smernice za razpravo o težavah, s katerimi so se podjetja srečevala pri izvajanju MSRP 15 in vključuje številne nove primere, ki prikazujejo, kako naj se standard uporablja.