This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • MSRP V PRAKSI, MSRP 15 - PRIHODKI IZ POGODB S KUPCI
Nasvet:

MSRP V PRAKSI, MSRP 15 - POGODBE IZ POGODB S KUPCI

09 junij 2020

Publikacija je bila prvotno objavljena na BDO Global.

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je 28. maja 2014 objavil MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci. MSRP 15 določa enoten in celovit okvir za pripoznavanje prihodkov. Skupaj z drugimi nedavno izdanimi MSRP vključuje obsežne smernice za uporabo in ilustrativne primere.

Nov standard predstavlja tudi bistvo zahtev po razkritju pripoznavanja prihodkov vključno z izjavo, da nepomembnih informacij ni potrebno razkrivati in, da zahteve po razkritju naj ne bi služile kot kontrolni seznam. V praksi kljub temu, da se časovni okvir in način pripoznavanja prihodkov ni spremenil, bi morda bili potrebni novi ali prilagojeni procesi z namenom, da se pridobijo ustrezne informacije.

BDO je v tej publikaciji posodobil svoje prejšnje smernice za razpravo o težavah, s katerimi so se podjetja srečevala pri izvajanju MSRP 15 in vključuje številne nove primere, ki prikazujejo, kako naj se standard uporablja.