• Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Varovanje osebnih podatkov, ki jih narekuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, postaja zahtevnejše!

25. maj 2018 je datum, ko v vseh državah EU prične veljati Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkovS tem datumom bo razveljavljena Direktiva 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Kaj ureja Uredba?

 • Pravice posameznikov, tako pri zasnovi kot pri izvedbi zbiranja, obdelavi in pretoku podatkov
 • Jasna pravila za prost pretok podatkov, upoštevaje enotni trg EU
 • Zagotavljanje doslednega izvajanja pravil
 • Določitev poenotenih in skupnih standardov za varstvo podatkov
 • Standard ravni varstva podatkov v vseh gospodarskih in družbenih dejavnostih

Na čem temelji?

 • En kontinent, ena ureditev z enim sistemom sankcij v primeru neupoštevanja Uredbe
 • Družbe, s sedežem izven EU, bodo morale spoštovati Uredbo, če poslujejo na trgu EU
 • Pravica do pozabe se spreminja v pravico do izbrisa
 • Vse na enem mestu za družbe in državljane

Kaj pomeni Uredba za posameznike?

 • Prostovoljno dano soglasje
 • Lažji dostop do vaših podatkov
 • Razkritje organom tretjih oseb
 • Spoštovanje zasebnosti pri zasnovi in izvedbi

Kaj pomeni Uredba za družbe?

 • Obvezno sporočanje vseh kršitev določil Uredbe
 • Obvezno imenovanje pooblaščenca za varovanje podatkov
 • Boleče sankcije v primeru nespoštovanja Uredbe
 • Stroški povezani s spoštovanjem Uredbe

Kakšne bodo sankcije v primeru nespoštovanja določb Uredbe?

 • Do 10 mio EUR ali do 2% svetovnega letnega prometa, kar je višje (npr. v primeru neobstoja pogodbe med upravljavcem in tretjo stranko, ki bo podatke obdelovala)
 • Do 20 mio EUR ali do 4% svetovnega letnega prometa, kar je višje, (npr. v primeru neobstoja izrecnega dovoljenja lastnika podatkov za obdelavo občutljivih osebnih podatkov)

Kako vam v procesu priprav in prilagajanj pomaga BDO in naši strokovnjaki?

 • Zasnova in izvajanje usposabljanj in šolanj
 • Svetujemo pri zasnovi in implementaciji procesov in sistemov za varovanje podatkov
 • Izvajamo izločeno funkcijo Pooblaščenca za varovanje podatkov

 

Pokličite + 386 1 53 00 920

Pišite, zastavite vprašanje ali se dogovorite za naš obisk.

Enter security code:
 Security code