• Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Varovanje osebnih podatkov, ki jih narekuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, postaja zahtevnejše!

Roki za uskladitev področja varstva osebnih podatkov in spoštovanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 tečejo!

Pri doseganju in vzdrževanju varstva osebnih podatkov posameznikov vam lahko pomagamo!

Sodelujemo lahko pri:

  • Zasnovi in izvedbi usposabljanj;
  •  Pri zasnovi in implementaciji procesov in sistemov za varovanje podatkov
  • Izvajanju izločene funkcije Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

Če se želite pogovoriti o zahtevah Splošne uredbe o varstvu podatkov ali Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ali če želite izvedeti več o naših storitvah pišite dr. Andreju Baričiču, CISA ([email protected], tel. 041 761 618).