This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Varovanje osebnih podatkov, ki jih narekuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, postaja zahtevnejše!

25. maj 2018 je datum, ko v vseh državah EU prične veljati Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkovS tem datumom bo razveljavljena Direktiva 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Kaj ureja Uredba?

 • Pravice posameznikov, tako pri zasnovi kot pri izvedbi zbiranja, obdelavi in pretoku podatkov
 • Jasna pravila za prost pretok podatkov, upoštevaje enotni trg EU
 • Zagotavljanje doslednega izvajanja pravil
 • Določitev poenotenih in skupnih standardov za varstvo podatkov
 • Standard ravni varstva podatkov v vseh gospodarskih in družbenih dejavnostih

Na čem temelji?

 • En kontinent, ena ureditev z enim sistemom sankcij v primeru neupoštevanja Uredbe
 • Družbe, s sedežem izven EU, bodo morale spoštovati Uredbo, če poslujejo na trgu EU
 • Pravica do pozabe se spreminja v pravico do izbrisa
 • Vse na enem mestu za družbe in državljane

Kaj pomeni Uredba za posameznike?

 • Prostovoljno dano soglasje
 • Lažji dostop do vaših podatkov
 • Razkritje organom tretjih oseb
 • Spoštovanje zasebnosti pri zasnovi in izvedbi

Kaj pomeni Uredba za družbe?

 • Obvezno sporočanje vseh kršitev določil Uredbe
 • Obvezno imenovanje pooblaščenca za varovanje podatkov
 • Boleče sankcije v primeru nespoštovanja Uredbe
 • Stroški povezani s spoštovanjem Uredbe

Kakšne bodo sankcije v primeru nespoštovanja določb Uredbe?

 • Do 10 mio EUR ali do 2% svetovnega letnega prometa, kar je višje (npr. v primeru neobstoja pogodbe med upravljavcem in tretjo stranko, ki bo podatke obdelovala)
 • Do 20 mio EUR ali do 4% svetovnega letnega prometa, kar je višje, (npr. v primeru neobstoja izrecnega dovoljenja lastnika podatkov za obdelavo občutljivih osebnih podatkov)

Kako vam v procesu priprav in prilagajanj pomaga BDO in naši strokovnjaki?

 • Zasnova in izvajanje usposabljanj in šolanj
 • Svetujemo pri zasnovi in implementaciji procesov in sistemov za varovanje podatkov
 • Izvajamo izločeno funkcijo Pooblaščenca za varovanje podatkov

 

Pokličite + 386 1 53 00 920

Pišite, zastavite vprašanje ali se dogovorite za naš obisk.

Enter security code:
 Security code