Prilagoditev odnosov z zunanjimi ponudniki (obdelovalci podatkov)

GDPR razlikuje med upravljavci (tisti, ki določajo namen zbiranja podatkov) in obdelovalci (tisti, ki obdelujejo podatke na zahtevo upravljavca). Primer je računovodski servis (obdelovalec), ki obdeluje podatke zaposlenih pri svoji stranki (upravljavec), za namen obračuna plač.

GDPR zahteva, da se med upravljavcem in obdelovalcem sklene pisni dogovor. GDPR je določil vsebino tega pisnega dogovora, zato so vloge in odgovornosti jasno določene.

Odgovornost obdelovalcev za pravilno ravnanje s podatki se je z GDPR povečala, to pomeni, da bodo tudi obdelovalci kaznovani za nepravilnosti in proti njim se bo tudi podajalo odškodninske zahtevke. V primeru odtekanja podatkov na strani obdelovalca, bodo morali le-ti v čim krajšem možnem času obvestiti upravljavca.

Za zunanje ponudnike bo postalo zelo pomembno, da bodo lahko izkazali svojo zanesljivost potencialnim strankam glede politike zasebnosti.

Potrebujete nekoga, da ga vam pregleda, ali imate odnose z zunanjimi ponudniki - obdelovalci podatkov ustrezno urejenje? Vprašajte nas za ponudbo:

Enter security code:
 Security code