• IT diagnostični pregled

IT diagnostični pregled

Z digitalizacijo v njenih najrazličnejših oblikah in načinih smo soočani vsak dan. Vse bolj postaja naša realnost v poslovnem in zasebnem življenju. Zagotovo se zavedate, da ste zaradi nje vi in vaša organizacija soočeni z novimi, dodatnimi tveganji.

Konkretni primeri iz naše prakse dokazujejo, da zavedanje ni dovolj. Potrebne so konkretne aktivnosti upravljanja s tveganji in zmanjševanja ranljivosti na področjih informacijskih sistemov in kibernetske varnosti. Katere aktivnosti so nujne ali smiselne? Na katerih področjih? Komu naj zaupamo izvajanje aktivnosti? Bo pri tem morebiti prišlo do konfliktov interesov? Podobnih vprašanj je še veliko, odgovore nanje pa je smiselno poiskati s strokovnjaki z izkušnjami!

Da bi na zastavljena vprašanja lažje in objektivneje odgovorili, vam ponujamo prvo, učinkovito in stroškovno ugodno sodelovanje! Lahko ga primerjate s sistematskim, presejalnim ali pa managerskim pregledom posameznika na zdravstvenem področju. Ponujamo vam hiter diagnostični pregled vašega informacijskega sistema in vaše kibernetske varnosti.

Diagnostični pregled bomo opravili brez dodatnega angažmaja vaših zaposlenih in v sedmih dneh po dogovoru o sodelovanju. Po pregledu boste prejeli poročilo o zaznanih ranljivostih. Če se boste odločili, se bomo pogovorili tudi o priporočljivih konkretnih in učinkovitih aktivnostih za izboljšanje stanja.

Za dodatna pojasnila o naši ponudbi sta na razpolago po telefonu 01 53 00 920 ali po e-pošti: