COVID-19: BDO podpora

Storitve, ki vam jih nudimo strokovnjaki BDO, za lažje premagovanje težav, ki jih je sprožila pandemija COVID-19:

Davčno in pravno svetovanje

 • Davčna in pravna pomoč pri procesih prestrukturiranja podjetij
 • Davčna in pravna pomoč v postopkih v zvezi z urejanjem položaja zaposlenih
 • Pomoč pri pripravi plana presežnih delavcev za namene vlog za pridobitev sofinanciranja države
 • Davčno svetovanje in pomoč pri urejanju odloga DDV in morebitnih drugih davčnih obveznosti, ki niso del paketa pomoči države
 • Pravna in tehnična pomoč pri vodenju davčnih in drugih upravnih postopkov v času razglašene epidemije

Delovno pravna vprašanja povezana s COVID-19:

 • Pomoč pri razumevanju pravil ZDR-1 ter interventnih zakonov
 • Pomoč pri pripravi potrebnih dokumentov (napotitev čakanja delavca na delo domov, odreditev dela od doma, spreminjanje pogodb o zaposlitvi …)
 • Pomoč pri vlaganju vlog za sofinanciranje plač delavcev oziroma urejanje teh postopkov na podlagi pooblastila
 • Pomoč pri postopkih vezanih na odpovedovanje delovnih razmerij

Priprava finančnih izračunov in primerjav stroškov odpuščanja delavcev vs. pošiljanje delavcev na čakanje na delo doma

 • Finančne simulacije predstavljajo podlago za nadaljnje odločitve delodajalca ali je potrebno sprožiti postopke odpovedi pogodb o zaposlitvi ali se vključijo v interventni ukrep države

Poslovno svetovanje

 • Načrtovanje likvidnosti in svetovanje pri pogajanjih z bankami pri reprogramiranju obveznosti
 • Načrtovanje poslovnega preobrata – upravljanje denarnega toka in dolgov
 • Pomoč pri pripravi vlog za pridobitev državnih podpor
 • Načrtovanje finančnega restrukturiranja v skladu z insolvenčno zakonodajo
 • Pomoč pri pripravi ocen vrednosti za namene potencialnih slabitev sredstev / dobrega imena

Obvladovanje tveganj

 • Načrtovanje in izvajanje kontinuitete poslovanja
 • Pregled in podpora pri izvajanju odzivnih ukrepov na poslovna tveganja
 • Odkrivanje in preprečevanje goljufij med krizo
 • Načrtovanje in izvajanje kibernetske varnosti

Revizija in računovodstvo

 • Vpliv COVID-19 na računovodsko poročanje in revizijo
 • Pomoč pri pripravi računovodskih izkazov in analize posledic COVID-19 na poslovanje, za dokazovanje v postopkih pridobivanja državnih podpor

KONTAKTIRATE NAS:

Enter security code:
 Security code