Varovanje osebnih podatkov - GDPR

Evropska Unija (EU) je 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation, povezava). V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varovanja osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika z BDO Svetovanje d.o.o. BDO Revizija d.o.o. zakonita? Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca,
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov lastnika osebnih podatkov ali druge osebe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev nalog javnega interesa;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, če nad temi interesi ne prevlada interes lastnika osebnih podatkov.

Načela, ki jih upoštevamo v BDO Svetovanje d.o.o. in BDO Revizija d.o.o. pri obdelovanju vaših osebnih podatkov:

 • zakonitost, pravičnost in preglednost,
 • omejitev namena,
 • najmanjši obseg podatkov,
 • točnost,
 • omejitev shranjevanja,
 • celovitost in zaupnost.

Pravice, ki so zagotovljene posamezniku z Uredbo, ki jih v BDO Svetovanje d.o.o. in BDO Revizija d.o.o. dosledno spoštujemo:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • pozaba oz. ''pravica do izbrisa'',
 • omejitev obdelave,
 • pravica do ugovora,
 • pravica prenosljivosti podatkov.

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v BDO Svetovanje d.o.o. in BDO Revizija d.o.o. sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa dosledno spoštujemo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti.

V obeh družbah smo imenovali tudi pooblaščenca (-ko) za varstvo osebnih podatkov. V primeru vprašanj in željah po dodatnih pojasnilih, ga (jo) lahko kontaktirate preko [email protected].

Vse zahtevke v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, ki so zagotovljene z Uredbo, lahko prav tako naslovite na pooblaščenca (-ko) s pomočjo elektronske pošte na naslov [email protected].