Splošni pogoji uporabe

BDO Svetovanje d.o.o.. and BDO Revizija d.o.o. - Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran znotraj domene bdo.si. Z uporabo te spletne strani se strinjate s temi pogoji uporabe. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da te spletne strani ne uporabljate in jo nemudoma zapustite.

To spletno stran omogočata družbi BDO Revizija d.o.o. in BDO Svetovanje d.o.o. (v nadaljevanju: družbi). BDO Revizija d.o.o. in BDO Svetovanje d.o.o., slovenski družbi z omejeno odgovornostjo, sta članici BDO International Limited, britanske družbe »limited by guarantee« in sta del mednarodne BDO mreže med seboj neodvisnih družb članic. BDO je registrirana blagovna znamka BDO mreže in vsake BDO družbe članice.

Ta spletna stran in vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami in blagovno znamko. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družb je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih sistemov. Uporabniki smejo uporabljati informacije in podatke na tej spletni strani le za svoje lastne potrebe.

TA SPLETNA STRAN VSEBUJE IZKLJUČNO SPLOŠNE PODATKE, KI NE PREDSTAVLJAJO STROKOVNIH NASVETOV ALI STORITEV. PRED KAKRŠNIM KOLI ODLOČANJEM ALI UKREPANJEM, KI BI LAHKO VPLIVALE NA VAŠE POSLOVANJE IN FINANCE, SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM STROKOVNIM SVETOVALCEM.

TO SPLETNO MESTO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. PRAV TAKO PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, KI BI UTEGNILA IZHAJATI IZ UPORABE TE SPLETNE STRANI.  VSA VSEBINA, KI JE DOSTOPNA NA TEJ SPLETNI STRANI JE »TAKA KOT JE«, ZATO DRUŽBI NE PREVZEMATA NOBENE ODGOVORNOSTI: A) DA BODO INFORMACIJE PRIDOBLJENE IZ SPLETNE STRANI UČINKOVITE, ZANESLJIVE IN TOČNE.  B) DA BO KVALITETA INFORMACIJ, KI JE PRIDOBLJENA S TE SPLETNE STRANI TER TRETJIH STRANI, KI SO POVEZANE S TO SPLETNO STRANJO, URESNIČILA VAŠA PRIČAKOVANJA, OZ. DA BODO TE INFORMACIJE BREZ NAPAK IN OSTALIH DEFEKTOV.

DOLOČENE POVEZAVE NA TEJ SPLETNI STRANI VSEBUJEJO VIRE TRETJIH, NAD KATERIMI NIMAMO NIKAKRŠNEGA NADZORA. PRAV TAKO NE PODAJAMO NIKAKRŠNIH NEPOSREDNIH ALI POSREDNIH ZAGOTOVIL V POVEZAVI S TAKŠNIMI SPLETNIMI STRANMI.

TE IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAJO V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, BODISI, DA IZHAJA IZ POGODBE, PRAVNE UREDITVE, ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA ALI DRUGEGA DOKUMENTA.

Družbi si pridružujeta pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Spremembe pričnejo veljati isti dan, ko so objavljene na spletni strani. Uporabnikova nadaljnja uporaba spletne strani se smatra, kot sprejemanje spremenjenih splošnih pogojev.