PRIVOLITEV - varovanje osebnih podatkov v družbah BDO Svetovanje d.o.o. in BDO Revizija d.o.o. - GDPR

Privolitev:

Lahko izberete eno ali obe možnosti.
Zanimajo me vsebine za:Lahko izberete eno ali več možnosti.
Enter security code:
 Security code

 

 

 

 

BDO Svetovanje d.o.o. in BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: BDO), ima v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU 679/2016, v nadaljevanju: Uredba) dolžnost, da od vsake fizične osebe pred zbiranjem, obdelovanjem, posredovanjem ali hrambo njenih osebnih podatkov za to pridobi njeno izrecno privolitev.

Izjema so osebni podatki, kjer njihovo obdelavo zahtevajo zakoni ali pa osebni podatki, ki so potrebni za uresničevanje pogodbenega razmerja.

Skladno z Uredbo ima BDO status Upravljavca.

Razumem, da s tem dokumentom podajam BDO svojo izrecno privolitev za vsak posamični namen zbiranja, obdelovanja, posredovanja in hrambe mojih osebnih podatkov.

To bom storil (-a) tako, da bom pri vsaki posamični izjavi / alineji obkljukal (-a) ustrezno polje.

Če posamične izjave ne bom obkljukal (-a) pomeni, da svoje privolitve nisem podal (-a).

Strinjam se, da BDO zbira, obdeluje, posreduje in shranjuje moje osebne podatke.

Potrjujem, da:

  • Sem seznanjen (-a) z mojimi pravicami v zvezi z mojimi osebnimi podatki, ki so opredeljene v Uredbi (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor), vključno s pravico do preklica gornjih posamičnih privolitev.
  • Bom vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uresničeval (-a) preko stikov: ([email protected], 01 53 00 920). Navedene kontaktne podatke lahko uporabljam tudi za zahtevanje dodatnih informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
  • Seznanjen (-a) sem z možnostjo pritožbe Uradu informacijske pooblaščenke RS (https://www.ip-rs.si/), v primerih kršenja in/ali omejevanja mojih pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov.
  • Razumem, da moja posamična ne-privolitev na noben način ne bo imela negativnega vpliva na poslovni odnos med menoj in BDO.
  • Sem seznanjen (-a) z obveznostjo posredovanja mojih osebnih podatkov registrarjem in registrom, ko je to potrebno za pripravo in izvedbo pogodbenega razmerja ali ko zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo osebnih podatkov nalaga zakon ali višji interes. Ne-privolitev v teh primerih lahko pomeni odklon poslovnega odnosa s strani BDO.

    Sem seznanjen, da bo BDO moje osebne podatke skladno z mojimi posamičnimi privolitvami posredoval njihovim pogodbenim partnerjem, ki za njih izvajajo posamezne izločene storitve (v skladu z Uredbo: Obdelovalcem), in ki imajo v skladu s členi 5, 6, 7, 9,28, 29 in 32 Uredbe in v skladu s pogodbo z BDO dolžnost, da v skladu z dobro prakso informacijske varnosti obdelujejo in hranijo samo tiste osebne podatke in za namene, ki so v skladu z mojimi izrecnimi privolitvami s te izjave.

  • Seznanjen sem, da vsaka gornja posamična privolitev velja 5 let, šteto od današnjega dne.