• Seminar - Informacijska varnost v organizacijah

Seminar - Informacijska varnost v organizacijah

Datum: torek, 24.9.2019
Ura: Od 9.00 do 10.00
V predavalnici BDO d.o.o.
Cesta v Mestni log 1
Ljubljana  
KJE NAS NAJDETE

  • VSEBINA

Informacijska varnost je vse bolj pereča tema, saj vsaka organizacija praktično večino (če ne vse) svojih podatkov in informacij hrani in obdeluje v svojem informacijskem sistemu.

PROGRAM SEMINARJA NA KRATKO:

Informacijska varnost je področje s katerim se v današnjem času srečuje vsaka organizacija in vsak posameznik. Podatki in informacije organizacij z bilančnega vidika sicer nimajo vrednosti, njihova izguba ali nepooblaščeno razkritje pa ima lahko neposredno, predvsem pa posredno, na organizacijo velik vpliv, tudi s finančnega vidika. Zavedanje o tem, tudi v Sloveniji, raste. Včasih pristojni za upravljanje v organizacijah ne vedo, kako bi v svojih organizacijah izboljšali informacijsko varnost oz. ali je to sploh potrebno. To predavanje je namenjeno ravno temu – ozaveščanju o zagotavljanju ustrezne informacijske varnosti v organizacijah.

Predstavili vam bomo:
- kaj sploh sestavlja informacijsko varnost,
- kako ocenimo kakšno informacijsko varnost imamo v svoji organizaciji in kaj to pomeni z vidika
  tveganj in
- kako odpraviti morebitne (prevelike) vrzeli.

Komu priporočamo seminar?

Vodstvom družb, pooblaščencem za informacijsko varnost, pooblaščencem za GDPR, notranjim revizorjem, upravljavcem tveganj,…

Z vami bosta:

Darko Žurman, strokovnjak za informacijske sisteme

 »Pogovorili se bomo o najboljših praksah za zaščito podatkov in skladnost z GDPR«

Andrej Baričič, višji svetovalec

»Nova Uredba o varstvu podatkov jasneje in pregledneje opredeljuje pravice posameznikov in odgovornosti organizacij. Predvsem za slednje je lahko nespoštovanje določil Uredbe lahko finančno zelo boleče, morda celo usodno. Zato menim, da predvsem  odgovorne organizacije so tiste, ki pravočasno analizirajo spremembe in skladno z njimi prilagajajo svoje organizacijske in pravne elemente. S tem krepijo svoje voditeljstvo v panogi, istočasno pa zmanjšujejo verjetnosti za realizacijo neželenih dogodkov.«

Cena seminarja je 50 € + DDV. Prijavite se tako, da izpolnite spodnji obrazec.

Vljudno vabljeni!