• BDO Global Network

BDO Global Network

BDO Global Network je mednarodna skupina revizijskih in svetovalnih družb, imenovanih družbe članice, ki opravljajo storitve za domače in mednarodne naročnike. Družbe članice smo samostojne pravne osebe v svojih državah, pri svojih storitvah pa upoštevamo enotna strokovna načela, metodologijo, izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ter nadzor kakovosti dela.

BDO Global Network se po prihodkih uvršča na peto mesto med mednarodnimi revizijskimi in svetovalnimi družbami. V več kot 1.400 pisarnah zaposlujemo več kot 67.000 strokovnjakov v 158 državah sveta.

Poslanstvo BDO Global Network je biti vodilni svetovalec, zavezan rastočim podjetjem in osebnostim, ki stojijo za njimi. BDO Global Netowork je vodilna svetovalna skupina, ki svetuje rastočim podjetjem pri njihovi širitvi, bodisi da gre za velika mednarodna ali manjša družinska podjetja.